Мөрдлөг №5 (өгүүллэг)

Мэдэгдэл: Өгүүллэгийн сэт маш муу бүүр маш муу байна~!? Тиймээс өгүүллэг долоо хоногт 2 удаа орхоор болсон. Орохдоо сэтийн тоо харна. Би хичээж бичээд та нар сэт бичихгүй уншаад байвал болохгүй ш дээ. Урам байхгүй~!? Бас хэд хоног хөдөө гадаа яваад завгүй байлаа. Үргэлжлүүлэн унших